Zoneterapi

Zoneterapi er en behandlingsform, hvis formål er at genoprette balancen i kroppen og dermed give lindring og forøget velvære. tkz® zoneterapi har altid været en behandlingsform, hvor udgangspunktet er at diagnosticere og behandle årsagen til klientens ubalancer – og ikke kun symptomer.

Ud fra klientens symptomer stiller zoneterapeuten sin diagnose over, hvor ubalancen er og tilrettelægger sin behandling herefter. Selve zoneterapibehandlingen udføres bl.a. gennem en trykpåvirkning på føddernes over- og undersider, men andre supplerende råd og behandlinger kan komme på tale.

Den store forskel på kinesisk og vestlig opfattelse af zoneterapi er, at man i den vestlige tradition fokuserer på enkeltfunktioner i kroppen (hovedpine, knæsmerter, forstoppelse o.l. – der alle er en slags ”apparatfejl”), mens man i den traditionelle kinesiske zoneterapi – tkz® – kæder symptomerne sammen med organernes funktioner og spørger fx til klientens fordøjelse, vandladning og spisevaner mm. Herved kan zoneterapeuten danne sig et HELHEDSBILLEDE af klientens tilstand.

tkz® zoneterapi er derfor en behandlingsform, som tager udgangspunkt i at normalisere de ubalancer, der har vist sig som symptomer for klienten. Den normaliserende effekt vil vise sig efter en enkelt eller ganske få behandlinger, men kan yderligere stabiliseres gennem flere behandlinger.

I 2013 har tkz®foreningen i samarbejde med FDZ og ZCT lanceret en fælles fagforståelse. Zoneterapeutisk fagforståelse er et digert værk om stort set alt inden for zoneterapi – lige fra en grundig beskrivelse af faget, den historiske udvikling, teorier og virkemåder, zoneterapi i praksis, beskrivelse af uddannelse, fremlæggelse af dokumentation, politisk status og meget mere.

Foruden beskrivelsen af zoneterapi som fag, har det været foreningernes mål at skabe en fælles identitet og et fælles værdigrundlag, så politikere, studerende, læger og borgere ved, hvad zoneterapi er, og hvad metoden kan bruges til.