RAB

tkz®foreningen er den 19. april 2005 blevet godkendt af - dengang - Sundhedsstyrelsen som registre­ringsberettiget brancheorganisation for tkz®foreningens zoneterapeuter.

For at blive RAB-registreret behandler stilles der en række uddannelsesmæssige og etiske krav til den enkelte behandler, ligesom der stilles en række krav til tkz®foreningen.

For at kunne udstede RAB-beviser til vores medlemmer, skal tkz®foreningen gennem sine vedtægter m.m. overholde lovgivningen og de gældende bekendtgørelser for at bevare sin godkendelse i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Loven om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, lov nr. 351 af 19.5.2004, med tilhørende ændringer og bekendtgørelser, er en frivillig registreringsordning for alternative behandlere, der opfylder de gældende uddannelseskrav.

Det er således den enkelte behandler, der - såfremt uddannelseskravene er opfyldt - selv afgør om man ønsker at søge om at blive RABregistreret eller ej.

Er du registreret behandler er din registrering ifølge loven samtidig en titelbeskyttelse. Det er derfor ulovligt at kalde sig fx “registreret behandler” eller lignende, såfremt du ikke kan dokumentere din registrering med et bevis fra en forening, der af Styrelsen for Patientsikkerhed er godkendt til at registrere din behandlingsform.

De formelle krav, lovtekst og, bekendtgørelser kan ses på hjemmesiden www.stps.dk.

Registrering
Udover uddannelseskravene stilles der krav om overholdelsen af tkz®foreningens regler for "God klinisk praksis”.

Såfremt disse betingelser opfyldes, kan du som zoneterapeut ansøge tkz®foreningen om at blive godkendt som RAB - registreret zoneterapeut.
Det er tkz®foreningens ansvar at kontrollere, at alle betingelser i henhold til loven og bekendtgørelserne er opfyldt.
Er dette tilfældet, kan tkz®foreningen godkende dig som zoneterapeut og sende dig et RAB-bevis.

RAB-beviset kan evt. ophænges i din klinik eller dit behandlingslokale.

For at kunne bevare RAB registreringen, skal du kunne dokumentere minimum 30 timers zoneterapi-relevant efteruddannelse inden for 3 år.

Det er ligeledes tkz®foreningen, der har ansvaret for at følge op på din efteruddannelse.

Såfremt du ikke opfylder efteruddannelseskravene, er det tkz®foreningens pligt at "afregistrere" dig.

tkz®foreningen er medlem af RABforum sammen med Praktiserende Akupunktører, Brancheforeningen for fysiurgisk Massage af 1992 og Kraniesakral- og kropsterapeuternes Forening, og deltager således direkte i møder mm. i Styrelsen for Patientsikkerhed.