Foreningen

tkz Foreningen har eksisteret siden 2001 og er en uafhængig zoneterapeutforening.
tkz Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og politiske interesser i henhold til de gældende lovgivninger inden for området, samt at virke for en stadig højnelse af den faglige standard. Endvidere at udbrede kendskabet til zoneterapi og arbejde for anerkendelse heraf.

Det er ligeledes foreningens formål at støtte den enkelte zoneterapeut fagligt og udviklingsmæssigt.

Endeligt deltager tkz Foreningen i skandinaviske og europæiske samarbejder vedrørende udvikling af zoneterapien, højnelse af generelt uddannelsesniveau, forskning mm.

Foreningen afholder en årlig generalforsamling inden udgangen af marts måned jf. tkz Foreningens vedtægter (vedtægter ligger i pdf format og kan udskrives her.)