Medlemsskab

Alle zoneterapeuter, der opfylder vedtægternes uddannelseskrav kan blive medlem af tkz®foreningen.
Hvis du er under uddannelse til zoneterapeut efter en pensumplan, der opfylder vedtægternes uddannelseskrav, kan du allerede i uddannelsesperioden bliver medlem.
Det er ikke et krav for medlemskab at være RAB registreret.
Medlemmer skal overholde dansk lovgivning og foreningens vedtægter og etiske regler, samt opfylde kravet om gennemført førstehjælpskursus, der skal vedligeholdelse hvert 2. år efter gældende regler.

RAB registrerede medlemmer skal opfylde kravet om zoneterapirelevant efteruddannelse for hver 3 års periode. Pt. mindst 30 timers zoneterapirelevant efteruddannelse.
Som efteruddannelse tæller: Zoneterapi (alt hørende til fagområdet), anatomi, fysiologi, sygdomslære, medicinlære, psykologi og kommunikation.

Derudover skal du have førstehjælp 12 timers grundkursus samt vedligehold hvert andet år ifølge gældende regler

Sådan bliver du medlem
Du kan ansøge om medlemskab ved at klikke på tilmeldingsblanket og udfylde denne. Derudover skal du scanne og vedhæfte dit uddannelsesbevis eller for elever, din læseplan. Søger du merit skal du vedhæfte relevant dokumentation.

Ved indmeldelse underskrives tillige en samtykkeerklæring, hvori du erklærer dig indforstået med, at tkz®foreningen opbevarer alle relevante data vedrørende dit medlemskab (stamdata/kursusbeviser) i ForeningLet systemet.

Medlemskontingent består af 3 dele:
Kontingent kr. 2200
Koda Gramex kr. 275
RAB kr. 400
Seniormedlem/passivt medlemskab fx længerevarende sygdom/barsel kr. 300

Priserne er pr. år og gældende for 2019.

Kontingent dækker foreningens aktiviteter, erhvervsansvarsforsikring, behandlerforsikring, behandlerliste på hjemmesiden, registrering af efteruddannelse, generalforsamling mv.

Du skal betale Koda Gramex, hvis du spiller musik i din klinik. Du kan fravælge Koda Gramex i tkz®foreningen, hvis du allerede betaler via en anden forening.  tkz®foreningen kan ikke holdes ansvarlig, hvis du ulovligt afspiller musik i din klinik.

RAB genregistreringsgebyr, betales en gang årligt. Ved førstegangsregistrering (fx nyuddannet) betales et registreringsgebyr på 400 kr. dvs i alt 800 kr. for første år. Ved passivt medlemskab opretholdes betaling af RAB på 400 kr. pr. år.

Kontingent betales en gang årligt i januar.

Udmeldelse kan ske, når medlemmet ønsker det. Udmeldelse skal ske skriftligt og i henhold til tkz®foreningens vedtægter. Indbetalt kontingent / RAB gebyr / Koda Gramex refunderes ikke.

Evt. RAB bevis inddrages ved udmeldelse, ligesom forsikring ophører fremadrettet fra udmeldelsesdato.