Klagenævn/Etisk Råd/øvrige udvalg

Et uafhængigt klageorgan er i tkz®foreningen et generalforsamlingsvalgt ”Klagenævn og Etisk råd”, der uden om bestyrelsen refererer direkte til generalforsamlingen. I udvalget må ikke deltage medlemmer fra den siddende bestyrelse.

Til klagenævn og etisk råd er valgt:

Merete Lock, tlf. 40551949 / merete.lock@d20.dk  (valgt marts 2020 for en toårig periode)

Inge Christiansen, tlf. 61792011 / skjernzoneterapi@skjern-net.dk (valgt marts 2019 for en toårig periode)

Lotte Kristoffersen (valgt marts 2020 for en toårig periode)

Regler for tkz®foreningens Klagenævn og Etiske råd kan downloades som pdf.

 

Mentor for nyuddannede:
Vibeke Kloth, tlf. 26700756 / vibekekloth@gmail.com