Klagenævn/Etisk Råd/øvrige udvalg

Et uafhængigt klageorgan er i tkz Foreningen et generalforsamlingsvalgt ”Klagenævn og Etisk råd”, der uden om bestyrelsen refererer direkte til generalforsamlingen. I udvalget må ikke deltage medlemmer fra den siddende bestyrelse.

Til klagenævn og etisk råd er valgt:

Merete Lock, tlf. 40551949 / merete.lock@d20.dk  (valgt marts 2022 for en toårig periode)

Ragna Helth, tlf. 23649879 / r.helth@hotmail.com (valgt maj 2023 for en toårig periode)

Lotte Kristoffersen (valgt marts 2022 for en toårig periode)

Regler for tkz®foreningens Klagenævn og Etiske råd kan downloades som pdf.

 

Mentor for nyuddannede:
Vibeke Kloth, tlf. 26700756 / vibekekloth@gmail.com

Anne Høj, tlf. 26859980/ mailto:mail@kropibalance-ah.com

Olejann Malchau, tlf. 20743000 / livssyn@livssyn.dk