RIEN

Reflexology in Europe Nexus (RIEN) er et europæisk samarbejde mellem zoneterapiforeninger og skoler.

I RIEN er der 32 medlemsorganisationer med tilsammen over 10900 zoneterapeuter samt 23 skolemedlemmer som repræsenterer uddannelsessteder, både grunduddannelses og efteruddannelse, desuden er der 9 “friend members”. Medlemmerne kommer fra 20 europæiske lande, USA og Israel. Danske medlemmer er tkz®foreningen og ZCT – begge som “full member” og Touchpoint som skolemedlem.

RIEN arrangerer en konference hvert andet år, og der holdes en årlig generalforsamling AGM Annual general Meeting.

tkz®foreningen blev medlem af RIEN i 2007 og har siden deltaget i den årlige generalforsamling, der arrangeres på skift i de forskellige europæiske lande. Ved den årlige AGM drøftes, hvad der rører sig i de forskellige europæiske lande både uddannelsesmæssigt og inden for forskning.

De seneste år har vi arbejdet med at gøre RIEN til en “lovlig” forening, med vedtægter der er udarbejdet og godkendt gennem en notar. Det er et stort og tungt arbejde, idet der skal tags hensyn til de forskellige landes lovgivning. Disse regler er overordnede og det koster hvis der skal ændres i disse regler. I danske ører lyder det meget bureaukratisk, med med de nye regler for bl.a. hvidvaskning har vi erkendt, at der er behov for, at der er lovmæssigt styr på tingene.

Desuden deltager vi med stor interesse i de konferencer, der arrangeres cirka hvert andet år. På konferencerne præsenteres zoneterapi på alle mulige måder i forhold til et givent tema, ligesom der præsenteres nyheder inden for vores fag. Der er desuden workshops, hvor det er muligt at afprøve nye teknikker og få en kort orientering om forskellige emner inden for zoneterapien. Konferencerne har typisk en overskrift som fx “Zoneterapi til ældre”, eller som seneste fysiske konference i 2018 “Hvad er zoneterapi”. Et ret åbent tema, hvor der var mange forskellige foredrag og workshops, bl.a. en hvor tkz®foreningen præsenterede vores kinesiske tilgang til zoneterapi. I 2021 blev konferencen afholdt online fra Paris med emnet “Research” – over 300 zoneterapeuter fra Europa, USA og Afrika deltog.

tkz®foreningen giver tilskud til førstegangsdeltagelse i en RIEN konference. Indtil nu har en enkelt zoneterapeut taget skridtet og deltaget i konferencen i Belgien. Vi håber, at vi i fremtiden kan få flere til at se fordelen ved at netværke internationalt.

Næste konference afholdes i 2023 i Spanien. Skal du med?

Link til RIENs Facebook side:

AGM 2017 i Amsterdam.


AGM 2018 i Fatima, Portugal.