tkz Foreningen er en zoneterapi brancheforening med stor indflydelse


Vi er et tæt netværk af zoneterapeuter spredt over hele Danmark og mere end 90% af vores aktive medlemmer er RABregistrerede behandlere. Det betyder for dig som kunde, at uddannelsesniveauet hos tkz’s behandlere er højt og opdateret, idet RABregistrerede behandlere skal efteruddannes løbende.

Som medlem nyder du godt af, at tkz Foreningen er medlem af RABforum – et forum for Registrerede Behandlere, som bringer os i direkte dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi netværker på såvel Skandinavisk plan via NRN (Nordisk Reflexology Network) og Europæisk plan via RIEN (Reflexology in Europe Nexus).

tkz Foreningen er repræsenteret på årligt Nordisk møde og ved årlig generalforsamling i RIEN, ligesom vi sender repræsentanter til Europæisk Zoneterapi konference, som afholdes hvert andet år. Læs mere under internationalt samarbejde. Vi er således opdateret på, hvad der foregår i de andre europæiske lande, og søger via samarbejde at inspirere til højnelse af uddannelsesniveauet generelt i Europa.