LOV Nr. 351 af 19/05/2004

registreringsordning for alternative behandlere

Kapitel 1


Kapitel 2
Godkendelse af foreninger
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 2 Godkendelse af foreninger
Kapitel 3 Opretholdelse af foreningens godkendelse
Kapitel 4 Registrering af alternative behandlereForskriftens fulde tekst
Regler for god klinisk praksis7) har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige

EtableringOpbygninggeneralforsamling, valg af ledelse og om ledelsens opgaver.uddannelseskrav,
3) objektive og saglige bestemmelser om fratagelse af medlemskab og afregistrering og dermed fratagelse af retten til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB), samt

Klageorgan
Basale uddannelseskrav

herunder


Kapitel 3
Opretholdelse af foreningens godkendelseregistreringsordning for alternative behandlere,Kapitel 4
Registrering af alternative behandlere
Kapitel 5

www.sst.dk oplysninger om, hvilke


oplysninger om, hvilke af foreningens medlemmer foreningen har registreret og dermed givet

Kapitel 6


Sundhedsstyrelsen.
Stk. 2. Sundhedsstyrelsen vil dog som godkendelsesmyndighed vurdere, om oplysninger, der
Kapitel 7


Sundhedsstyrelsen, den 25. juni 2004