Velkommen til tkz®foreningen – for zoneterapeuter

Velkomen  til tkz®foreningen.

tkz®foreningen blev stiftet den 24. oktober 2001.

tkz®foreningen er den 19. april 2005 blevet godkendt af Sundhedsstyrelsen som registreringsberettiget brancheorganisation for zoneterapeuter.

tkz®foreningen er medlem af RABforum - for registrerede behandlere.

Alternative behandlere, der tillige er autoriserede sundhedspersoner - f.eks. sygeplejersker, fysioterapeuter, kiropraktorer og jordemødre - må efter Sundhedsstyrelsens afgørelse ikke samtidigt være registrerede alternative behandlere, selvom de inden for deres alternative fagområde opfylder kriterierne for at være registrerede.

De autoriserede sundhedspersoner, der fortsat opfylder de høje uddannelses- og efteruddannelsesmæssige krav som registrerede alternative behandlere vil derfor fremover få betegnelsen SA (sundhedsautoriseret). Denne betegnelse garanterer over for borgerne, at den autoriserede sundhedsperson

 fortsat er medlem af en af Sundhedsstyrelsen godkendt brancheorganisation i relation til sin alternative behandleruddannelse

 fortsat opfylder de krævede uddannelseskrav i relation til sin alternative behandleruddannelse

 og fortsat opfylder kravene om løbende efteruddannelse indenfor sin alternative behandleruddannelse

og er således fortsat fuldgyldige alternative behandlere.

Sygeforsikringen ”danmark” giver tilskud til behandling udført af såvel RAB-registrerede som SA-registrerede akupunktører og zoneterapeuter.

Du kan finde en behandler ved at trykke på danmarkskortet i øverste højre hjørne. Her kan du også se, om den pågældende er registreret behandler, og om der er mulighed for tilskud fra sygeforsikringen "danmark".

Så er den her! Zoneterapeutisk fagforståelse er det værk, som de 3 zoneterapeutforeninger har arbejdet på de sidste 2 år. Det er bl.a. en beskrivelse af identitet og værdigrundlag som zoneterapeut. Læs også mere under 'zoneterapi'

God læselyst! 

 

tkz® - traditionel kinesisk zoneterapi - er udviklet i Danmark af Solvejg og Per Lauborg, som er henholdsvis zoneterapeut og akupunktør. tkz® følger de tusind år gamle kinesiske teorier, hvorefter de enkelte organer i kroppen, styrer alle kropsfunktioner. Når vi som behandlere kender disse forbindelser - og bruger dem i zoneterapibehandlingen - har vi et unikt redskab, der kan medvirke til at sætte en syg eller udpint krop i naturlig balance, så smerter og ubehag mildnes eller forsvinder